مشارکت عمومی و جایگاه آن در قرآن
58 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیغات سال 84
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی